Om orkesteret (OPO)

Last Updated on 19. oktober 2021 by Vegar

Oslo Politiorkester – Nettside / Facebookside

Oslo politiorkester ble stiftet i 1935, av Politimester Kristian Welhaven. På den tiden ble kun medlemmer rekruttert fra politietaten/justissektoren, dette har endret seg med tiden.

I noen år har orkesteret vært avhengig av å ta inn sivile også, for å opprettholde en god besetning og musikalsk kvalitet. Dette gjør at vi kan spille variert musikk fra populærmusikk til klassiske verker og vi blir ofte benyttet til representasjon som avslutning for Politihøgskolen (PHS) i Oslo Rådhus, Nobels fredspris, 17. mai og julekonserter.

I tillegg har vi gjennom året konserter med sivile orkester, både i Oslo og andre steder, under musikalsk ledelse av vår dyktige dirigent siden 2008, Ståle Abrahamsen.

Vi har også representert i utlandet i ulike sammenhenger og kan nevne 17. mai i New York og Hamburg. Ikke minst europeisk politi-musikkfestival i Praha og jubileumstur til Tallinn. Høsten 2018 hadde vi en uforglemmelig tur til Svalbard, med konserter i Longyearbyen og Barentsburg.

Orkesteret har også forskjellige grupper som oktett, messing-/saxofongruppe og storband som blir brukt på ulike arrangementer. Orkesteret har i dag ca. 50 spillende medlemmer.