Om orkesteret (OPO)

Oslo politiorkester ble stiftet 12. desember 1935 av daværende politimester Kristian Welhaven, som under sine besøk i Europa hadde registrert at de fleste hovedsteder hadde sitt eget politiorkester.

Orkesteret rekrutterer medlemmer i hovedsak fra Oslo Politidistrikt, men har også medlemmer fra bl.a. Politihøgskolen, Politidirektoratet, Politiets utlendingsenhet, Politiets Sikkerhetstjeneste, Politiets IKT-tjenester, Kripos og Justisdepartementet.

Formålet med orkesteret er å skape god forståelse mellom publikum og politi, samt bidra til godt samhold innad i politietaten. Dette gjøres bl.a. gjennom avholdelse av konserter, deltagelser i arrangementer/oppmarsjer i inn- og utland, CD/radio/TV-opptak, samt ved å sørge for musikken ved en rekke interne arrangementer. Av årlige oppdrag nevnes opptog for barnehagebarn 16. mai, konsert og utrullering av politistyrken 17. mai, hesteslipp/parade med Rytterkorpset, Politihøgskolens avslutningsarrangement i Rådhuset, åpning for nye kull på Politihøgskolen i Oslo på høsten, Nobels Fredsprisutdeling og adventskonsert i Grønland kirke og på Politihuset.

Annethvert år samles politimusikere (kor, korps, band og solister) på Norsk Politimusikkfestival med konserter og sosialt samvær «et sted i Norge». Neste festival blir i Fredrikstad i 2019. Oslo Politiorkester har Odense Politiorkester som sitt vennskapsorkester, men har også samarbeid med politiorkestrene i Stockholm, København, Ålborg og Hamburg.

Antallet aktive medlemmer har variert fra 25-60,
og orkesteret har i dag ca. 40 spillende medlemmer.

Dirigent for orkesteret har siden 2008 vært Ståle Abrahamsen.