Forsikring – instrument og korpseiendeler

Last Updated on 9. september 2015 by Vegar

 

Hvordan vet jeg hvilke personer og hvilke instrumenter som er forsikret?
Et instrument er bare forsikret når den som er den daglige bruker av dette instrumentet i korpset, er innmeldt i NMFs medlemsdatabase og står som “forsikret med instrument” eller “M”. Det er altså knyttet opp mot den enkelte bruker. Det samme gjelder personen. En person er eksempelvis ikke ulykkesforsikret før de er innmeldt i NMFs medlemsdatabase. De som kun har ulykke og reiseforsikring har forsikringstype “forsikret uten instrument” eller “U”

 

Jeg låner et instrument, eller bruker mitt private. Er det forsikret?
Ja. Forsikringen er knyttet opp mot brukeren og ikke instrumentet som sådan. Så lenge du er innmeldt og forsikret med instrument er forsikringen i orden.

 

Er instrumentet forsikret når det brukes i andre sammenhenger enn i korpset?
Ja, så lenge det er det samme instrumentet som du faktisk bruker i korpset hvor du er forsikret med instrument, så gjelder instrumentforsikringen også dersom du eksempelvis er på en tur organisert av musikkskole eller lignende.

 

Hva med reise- eller ulykkesforsikringen. Gjelder den også i andre sammenhenger som ikke har noe med korpset å gjøre?
Nei, det er kun instrumentforsikringen som strekker seg så langt. Reise og ulykkesforsikring gjelder kun i forbindelse med arrangementer i korpsets regi. Eksempelvis til en øvelse, eller på et stevne som korpset deltar på.

 

Kan man bruke instrumentforsikringen til vedlikeholdsreparasjoner?
Nei. Det skal alltid være en konkret hendelse som har gjort at instrumentet må til reparasjon. En forklaring på hva som har skjedd skal beskrives i skademeldingsskjemaet.

 

Mitt instrument overstiger dekningstaket som står i vilkårene. Hva kan gjøres med det?
Send en mail til forsikring@musikkorps.no med info om hva det vil koste å erstatte instrumentet, fabrikat, type, årsmodell og evt. serienr. I disse tilfellene er det instrumentets verdi pr dags dato som forsikres, altså markedsverdi. Når vi har mottatt mail om dette, videreformidles dette til If som kommer med et tilbud direkte til dere.

 

Jeg har flere instrumenter som til sammen overstiger dekningstaket som står i vilkårene. Er alt i orden da?
For instrumentforsikringen gjelder det inntil kr 85 000,- pr instrument pr skadetilfelle. Du trenger altså ikke bekymre deg før du har ett konkret instrument som overstiger kr 85 000,-

 

Jeg har hatt et uhell med instrumentet. Hva gjør jeg nå?
Første steg blir å få skaden vurdert av en forhandler/reparatør. Dersom det kan repareres, så anbefaler vi at det blir gjort først som sist, da korpset uansett må legge ut for regningen. If returnerer skadeoppgjør til korpsets kontonummer. Evt. kan man få en takst som man skriver inn i skadeskjemaet, men vi anbefaler å vente med å sende inn skadeskjemaet til man vet hva det faktisk kostet å utbedre skaden. Ellers kan man oppleve å få et lavere erstatningsbeløp enn den endelige kostnaden på reparasjonen.

 

Forhandler/reparatør sier at instrumentet ikke er lønnsomt å reparere..
Da får man en kondemneringsbekreftelse fra forhandler/reparatør. Så må det innhentes tilbud på tilsvarende nytt instrument fra minst 2 forskjellige forhandlere. Info om hvem som har skrevet kondemnering, samt tilbudsinfo føres rett inn i skademeldingsskjemaet.

 

Instrumentet er stjålet..
Da er det viktig å politianmelde saken. Så må det innhentes tilbud på tilsvarende nytt instrument fra minst 2 forskjellige forhandlere. Anmeldelsesinfo, forklaring på omstendighetene rundt tyveriet, samt tilbudsinfo føres rett inn i skademeldingsskjemaet.

 

Hva slags dokumentasjon er nødvendig når styret sender inn en skadesak for et instrument?
All info skal skrives inn i skadeskjemaet, som returneres til forsikring@musikkorps.no som word-dokument. Dette pga. videre elektronisk saksbehandling. Eneste unntak er dersom instrumentet ble skadet under flytransport: Da ønsker vi at du sender med en skadebekreftelse fra flyselskapet, slik at forsikringsselskapet kan gå i regress mot de i etterkant. Korpset plikter å ta vare på fakturaer, kondemneringsbekreftelser, skaderapporter og annen dokumenasjon i tilfelle forsikringsselskapet eller NMF ber om dette.

 

Jeg har ikke noe forsikringsbevis, er det da trygt å dra på tur?
Du kan trygt reise. I og med at forsikringsavtalen er en kollektiv avtale, utstedes det ikke forsikringsbevis til hver enkelt. Det viktige er at ledelsen i korpset passer på at hver enkelt er innmeldt og forsikret FØR avreise da vår forsikring selvsagt ikke gjelder før den dagen hver enkelt faktisk er registrert med forsikring i NMF sine systemer.

 

Hva gjør jeg for å melde en reiseforsikringssak?
Reiseforsikringen meldes direkte på www.europeiske.no. Pass på å velge at forsikring er dekket gjennom bedriftsavtale via arbeidsgiver/organisasjon. Polisenr som fylles ut er SP 732875, og bedriftens/organisasjonens navn er Norges Musikkorps Forbund.

 

Hvordan melder jeg en ulykke som skjedde på vei til øvelse/på øvelse o.l.?
Er det snakk om personskade, så kontakt NMF så får dere tilsendt et skadeskjema som fylles ut og returneres til NMF.

 

Hvor finner jeg skademeldingsskjema, vilkår eller mer info om forsikringsordningen?
På våre sider vedrørende forsikring finner du mer utfyllende info.