Oslo Politiorkesters storband i media

Gjennom årenes løp har det blitt noen avis-artikler og offentlige opptredener for Oslo Politiorkesters storband.

Her vil vi prøve å samle litt av det, som fortsatt er mulig å oppdrive av tilgjengelig materiale:

Omtaler av Oslo Politiorkesters storband i Aftenpostens digitale-arkiv