Velkommen til Oslo politiorkesters nettsider

Formålet til Oslo politiorkester er å skape god forståelse mellom publikum og politi, samt bidra til godt samhold innad i politietaten.

Dette gjøres bl.a. gjennom avholdelse av konserter, deltagelser i arrangementer/oppmarsjer i inn- og utland, samt ved å sørge for musikken ved en rekke interne arrangementer.

Av årlige oppdrag nevnes opptog for barnehagebarn 16. mai, konsert og utrullering av politistyrken 17. mai, hesteslipp/parade med Rytterkorpset, spilling for Politihøgskolens åpning, -og avslutningsarrangement i Rådhuset, Nobels Fredspris utdeling og adventskonsert i Grønland kirke sammen med politikorene.

Har du oppdrag til oss? – eller Vil du bli medlem?

Vi er på jakt etter flere på euphonium/baryton og horn.

 

Har du bilder eller andre media av Oslo Politiorkester, send det til: bilder [at] oslopolitiorkester.no

Siste nytt:
Du finner våre sju siste nyheter på siden Siste nytt (blant andre sider på toppmenyen), og innloggede medlemmer vil finne medlemsnyhetene flettet inn i den oversikten. Nederst på Siste nytt-siden, finner man en lenke for de neste sju eldre nyhetene, og så videre.