Velkommen til Oslo politiorkesters nettsider

Last Updated on 18. april 2024 by Vegar

Formålet til Oslo politiorkester er å skape god forståelse mellom publikum og politi, samt bidra til godt samhold innad i politietaten.

Dette gjøres bl.a. gjennom avholdelse av konserter, deltagelser i arrangementer/oppmarsjer i inn- og utland, samt ved å sørge for musikken ved en rekke interne arrangementer.

Av årlige oppdrag nevnes vår- og høstkonsert, utrullering av politistyrken 17. mai, spilling for Politihøgskolens åpning, -og avslutningsarrangement i Rådhuset, Nobels Fredspris utdeling og adventskonsert i Grønland kirke sammen med politikorene.

Har du spilleoppdrag til oss? (vi trenger minimum 4 ukers varslingstid, og øvrige detaljer finnes under den linken) – eller Vil du bli medlem?

Siste nytt:
Du finner våre sju siste nyheter på siden Siste nytt (blant andre sider på toppmenyen), og innloggede medlemmer vil finne medlemsnyhetene flettet inn i den oversikten. Nederst på Siste nytt-siden, finner man en lenke for de neste sju eldre nyhetene, og så videre.

Har du bilder eller andre media av Oslo Politiorkester, send det til: bilder [at] oslopolitiorkester.no